Privacy

Wat wordt er met je gegevens gedaan?

 

Het burgerpanel zal uw antwoorden volledig anoniem en vertrouwelijk behandelen.
Dit in lijn met de algemene regels van de Privacywet met betrekking tot onderzoek gevoerd aan de hand van persoonsgegevens.

De algemene regel hierbij is dat persoonsgegevens enkel gebruikt mogen worden voor een duidelijk en vooraf vastgesteld doel. Enkel de gegevens die nodig zijn voor dat doel te bereiken mogen verwerkt worden. De gegevens mogen bewaard worden op voorwaarde dat ze enkel voor onderzoeksdoeleinden gebruikt zullen worden. De verwerking van wetenschappelijke doeleinden wordt steeds verenigbaar geacht met de oorspronkelijke doeleinden. Hierbij houden we ons steeds aan de bijzondere regels die volgen uit hoofdstuk 2 van het Koninklijk Besluit van 13 februari 2001. Uw identiteit en uw deelname aan deze studie worden strikt vertrouwelijk behandeld. U zult niet bij naam of op een andere herkenbare wijze ge√Įdentificeerd worden in dossiers, resultaten of publicaties in verband met de studie.

De opdrachtgever van het burgerpanel is de Universiteit Antwerpen.
U neemt geheel vrijwillig deel aan dit panel en u hebt het recht te weigeren eraan deel te nemen. U heeft steeds de mogelijkheid om al dan niet aan een studie deel te nemen of om uw deelname aan de studie stop te zetten. U hoeft geen reden te geven voor het intrekken van uw toestemming tot deelname.

Om je gegevens te laten verwijderen kan u een e-mail sturen naar burgerpanel@uantwerpen.be.